HORARI:
Dill a Div de 08:00h a 20:00h
Diss de 08:00h a 13:00h
TRUCA ARA:
972 26 15 30

Fumar al volant, 4 punts i 4.000€

Fumar al volant, 4 punts i 4.000€

La DGT ha comunicat en una nota de premsa que tots els conductors que condueixin fumant poden ser sancionats amb una quantiosa multa i la retirada instantània de 4 punts.

Altres infraccions al volant

  • A més, conduir vehicles que portin instal·lats inhibidors de radar o altres dispositius “encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit”, es considera una infracció molt greu, la qual se sanciona amb 6.000 € i la pèrdua de 6 punts .
  • El taller que hagi instal·lat qualsevol d’aquests dispositius hi haurà comès així mateix una infracció molt greu i podrà rebre una sanció amb des de 3.000 fins de 20.000 €.
  • La conducció amb taxes d’alcohol superiors a les reglamentàries, serà sancionada amb una multa de 500 € i 6 punts. Si el conductor ja ha estat sancionat en l’any anterior per excedir la taxa d’alcohol permesa o si circula amb una taxa que superi el doble de la permesa la multa serà de 1.000 € i 6 punts.
  • Així mateix, la conducció amb presència de drogues en l’organisme es sanciona amb multes de 1.000 € i 6 punts.
  • I en cas que els agents no puguin identificar el conductor infractor, el importa de la sanció es gradua en funció del tipus d’infracció original. Si la infracció original és lleu, serà el doble de la mateixa; si és greu o molt greu, el triple de la mateixa, i en cap cas podran beneficiar de la reducció del 50%.

Infraccions que suposen pèrdua de punts

1. Conduir amb excés d’alcohol (valors mil·ligram / litre aire espirat):
Superior a 0,50 mg / l (0,30 mg / l, professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys)
Superiors a 0,25-0,50 mg / l (0,15 fins a 0,30 mg / l professionals i titulars de permisos de conducció amb menys de dos anys)
6 punts
4 punts
2. Conduir amb presència de drogues en l’organisme. 6 punts
3. Incomplir l’obligació de sotmetre a les proves de detecció d’alcohol o de la presència de drogues en l’organisme. 6 punts
4. Conduir de forma temerària, en sentit contrari o participar en carreres il·legals. 6 punts
5. Conduir vehicles que tinguin instal·lats inhibidors de radars o cinemòmetres o altres mecanismes encaminats a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit. 6 punts
6. Excedir en més del 50% els temps de conducció minorara en més del 50% els temps de descans establerts en la legislació sobre transport terrestre. 6 punts
7. Alterar el normal ús del tacògraf o del limitador de velocitat. 6 punts
8. Conduir sense la classe de permís o la llicència necessaris. 4 punts
9. No respectar la prioritat de pas els senyals de stop i cediu el pas i els semàfors en vermell. 4 punts
10. Tirar a la via o als seus voltants objectes que puguin produir incendis, accidents o obstaculitzar la circulació. 4 punts
11. Realitzar avançaments indeguts. 4 punts
12. Avançar posant en perill o entorpint a ciclistes. 4 punts
13. Efectuar un canvi de sentit en zones prohibides. 3 punts
14. Realitzar la maniobra de marxa enrere en autopistes i autovies. 4 punts
15. No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació. 4 punts
16. No respectar la distància de seguretat. 4 punts
17. Conduir utilitzant manualment el telèfon mòbil, programant el navegador, utilitzant auriculars o altres dispositius que disminueixin l’atenció. 3 punts
18. No fer ús del cinturó de seguretat, sistemes de retenció infantil, casc i altres elements de protecció. 3 punts
19. Conduir amb el permís suspès o tenint prohibit l’ús d’aquest vehicle. 4 punts
20. Conduir vehicles utilitzant mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres. 3 punts

Font: Sociedad Natura

Posted ByJaisaOnabril 3,2017

Jaisa

leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>