HORARI:
Dill a Div de 08:00h a 20:00h
Diss de 08:00h a 13:00h
TRUCA ARA:
972 26 15 30

Aquests seran els canvis que ens depara 2018 en matèria de Trànsit

Aquests seran els canvis que ens depara 2018 en matèria de Trànsit

Amb l’entrada d’un nou any, es donen noves normes vials i canvis en processos com la ITV, alguns amb data o altres pendents d’aprovació

Canvis en la ITV

Un dels majors canvis que es donaran ja està confirmat i és el que va a afectar a la Inspecció Tècnica de Vehicles. Aquesta mesura ja ha estat aprovada en Consell de Ministres mitjançant un Reial Decret i entrarà en vigor el proper 20 de maig de 2018.

Si bé és cert que alguns d’aquests canvis afavoreixen al propietari del vehicle, altres no ho fan en absolut. Així, els usuaris tindran a partir de la seva entrada en vigor major flexibilitat, ja que podran triar el centre en el qual presentar-se a la nova inspecció, en cas que la primera resultés desfavorable. Igualment, donat el cas que que la primera resultés desfavorable, la inspecció seguirà sent gratuïta, independentment de l’estació escollida.

A l’altre costat de la moneda, hi ha les noves exigències de la ITV. I és que una vegada que estigui en marxa aquesta nova inspecció, les estacions han de disposar d’eines de diagnòstic electrònic. Aquestes hauran de poder connectar-se amb els ordinadors de bord dels vehicles. Aquesta mesura suposa un primer acostament a la inspecció dels sistemes de seguretat electrònics.

Vehícles històrics

Aquesta novetat està molt relacionada amb la nova ITV. I és que el mateix Reial Decret que estipula les noves normes de la Inspecció, parla també de les característiques que ha de complir un vehicle per a ser considerat històric.

Així, si fins ara podia considerar-se un cotxe com històric a partir dels 25 anys, ara caldrà esperar algun més. I és que l’edat queda establerta en 30 anys, igualant el que determina la Federació Internacional de Vehicles Antics (FIVA). De fet, aquesta és l’edat determinada en la majoria dels països de la Unió Europea, referint-se als anys des de la seva fabricació o primera matriculació.

Avions per multar

Gairebé tots coneixem i als helicòpters Pegasus que posen multes des de l’aire, però, ara, l’autoritat encarregada de sancionar (és a dir, la DGT) està explorant noves vies. Així, ja ha realitzat les primeres proves amb una aeronau anomenada MRI, que compta amb les característiques necessàries per a realitzar la funció que se li encomanaria, és a dir, la de vigilar les carreteres i captar imatges de qualsevol conducta sancionable.

L’ordre ITC del 2010 que regula el control metrològic dels radars sí que té previst que puguin instal·lar-se cinemòmetres en aeronaus. Per això, pel que fa a controls de velocitat des avioneta, no seria molt diferent que els controls que fan des dels helicòpters de la DGT.

Aquestes sancions, però, serien objecte de recurs, exactament igual que les dels Pegasus. I és que cal recordar que quan una infracció és captada per una càmera, aquesta ha d’estar sotmesa a un control metrològic. Igualment, caldria aplicar-li un marge d’error propi quan sancionés excessos de velocitat.

Sancions per reincidents

Si bé és veritat que de moment no s’ha aprovat cap mesura especial per reincidents, sí que s’ha tractat aquesta possibilitat. No obstant això, no es podrà aplicar fins que no es modifiqui la Llei de seguretat viària.

De moment, la DGT ja ha deixat clara la seva batalla contra els conductors que combinen conducció amb el consum de drogues tòxiques. Així doncs, entre els seus plans entra que aquell al qual es sorprengui conduint temeràriament per influència de l’alcohol i les drogues, perdria tots els punts del carnet. Si, a més, en recuperar el carnet reincidieran, no tornarien a conduir.

També és cert que l’assumpte de la conducció amb la presència de drogues en l’organisme està ara mateix pendent d’un fil. I és que hi ha una qüestió de legalitat pendent de resoldre pel Tribunal Constitucional, ja que s’està posant en dubte si els resultats dels tests de drogues poden determinar si un resultat positiu afecta o no a la conducció, i més tenint en compte que el conductor, en molts casos, no manifesta cap símptoma que li pugui afectar la conducció.

Igualment, des Pyramid Consulting defensen els drets dels conductors exigint sempre una segona prova, que han de dur a terme els laboratoris autoritzats. A més, és fonamental que es respectin els processos, de tal manera que les mostres mai resultin contaminades.

Sempre amb guants i jaqueta

Com tots sabem, les conseqüències d’un accident poden ser molt pitjors per a un motorista que per a qui condueix un turisme. I és que van molt exposats, sense carrosseria que els protegeixi. Per això, el govern ja ha anunciat que vol aprovar noves mesures d’obligatorietat per als motoristes, que se sumarien a l’ús del casc. Des de la Comissió de Seguretat Viària del Congrés dels Diputats s’ha fet una proposta per tractar d’implantar de forma permanent elements com la jaqueta i els guants.

Posted ByJaisaOnfebrer 13,2018

Jaisa